Порода овце Аваси

Породата Аваси е местна тлъстозаднеста кордючна порода овце разпространена в Сирия, Ирак, Израел, Ливан и част от Турция.

Създадена е в Израел след продължителна селекция за подобряване на млечността на породата.

Овцете от породата Аваси са средно едри с бяла вълна и кафяви до рижи глави и крака с големи клепнали уши.

Животните от тази порода се отглеждат главно за месо, мляко и вълна.

Живото тегло на овцете майки достига до 50кг, на кочовете до 90кг.

Вълната на животните от тази порода е нееднородна груба, състояща се от осилести влакна и е подходяща за производство на килими. Във вълната и се откриват и мъртви влакна.

Галерия

Породата в нашата страна за първи път е внесена през 1977г. от Израел и Ирак.

Овцете от тази порода проявяват добри аклиматизационни способности към условията на отглеждане и фуражите.

Млечността за доен период достига до 150л.

Плодовитоста при овцете майки е от до 115%.

Кочовете от породата АВАСИ се използват за създаване на специализирано млечно овцевъдство.

Слабото място на породата е предрасположението и към заболяване от копитен гнилец, поради което помещенията и дворчетата трябва да се поддържат чисти и сухи.