Ветеринарни инспектори от Регионалната ветеринарномедицинска служба в Кърджали конфискуваха 220 кг. телешко месо от нерегламентиран пазар край с. Мост. Проверката на пазара бе извършена по разпореждане на Районна прокуратура-Кърджали на 7 март (неделя) със съдействието на служители от МВР.

Съставени са актове на двама нарушители, които са извършвали клане на едри преживни животни с неизвестен и неизяснен произход, без извършен ветеринарномедицински контрол и държавен ветеринарно-санитарен контрол. Нарушителите са реализирали директно на пазара месото от закланите животни без необходимата здравна маркировка в нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, санкцията за което е от 50 до 150 лв. за първо  нарушение и от 150 до 300 лв. за повторно нарушение.

Конфискуваното месо ще бъде изпратено за унищожаване в екарисаж, а информацията по  случая ще бъде предадена на органите на прокуратурата.

Пазарите за животни трябва да са обособени заградени пространства в или извън населеното място, които разполагат със съоръжения за товарене и разтоварване на животните, пространство за тяхната изолация, оборудване за почистване и дезинфекция и др. Животните, които се търгуват, трябва да са идентифицирани и придружени със съответните ветеринарномедицински документи за произход. Забранено е клането на животни в рамките на пазарите, както и реализацията на храни от животински произход на открито без необходимите разрешителни.