Евгения Ачкаканова спечели след неравностойна надпревара приза „Зоонженер-селекционер“ за 2010г, в останалите категории победителите са :  Николай Кръстанов – категория“Зооинженер -предприемач“ и проф. Десимир Неделчев – категория“Зооинженер с цялостен принос“. Номинацията на НАРСПБМ Димитър Добрев спечели награда за „Най-динамично развиващ се зооинженер“