От месец юни отново ще се приемат проекти по Програмата за развитие на селските райони. Все още обаче редица фермери, кандидатствали по мерките на програмата, или не са получили финансиране на проектите си, въпреки че са били одобрени и са подписали договор с ДФЗ-РА, или дори нямат отговор на какъв етап на разглеждане е проекта им. Такъв е случаят и при овцевъда Никола Василчин от свищовското село Драгомирово.

 

Фермерът отглежда 1200 овце, обработва 500 дка земя и около 1000 дка пасища. Кандидатствал за финансиране на проект за торохранилище по мярката за модернизация на земеделските стопанства. Документите си е подал преди близо година – на 12 май – все още обаче не знае дали е одобрен. Проверявам постоянно – звъня, чета в интернет, но развитие няма. Вече от няколко месеца в сайта на ДФЗ-РА проектът ми е на етап – Разглеждане на КЛ 1, КЛ 2 (контролен лист 1 и 2). Питах лично Калина Илиева, която каза, че имало спънки от Министерството и затова нещата се забавят, обяснява животновъдът.

Василчин е притеснен, че строителните фирми вече го притискат. Цената, която е договорил с тях за строителството на торохранилището преди година, вече няма да е същата – т.е. ще бъде по-висока. В същото време не можем да предприемем строителни действия, защото нямаме одобрение на проекта, т.е. не сме сигурни ще получим ли средства.

За сега има закупен трактор и ремарке по програмата. Тях фермерът е платил на собствен риск, тъй като не знае дали ще го одобрят. Напълно възможно е цялата стойност за трактора и ремаркето, които съм платил до момента, да си останат за моя сметка, ако не ме одобрят, обяснява той. Тази техника се полага на торохранилището по проекта, защото е необходима за неговото обслужване. Освен трактора и ремаркето, животновъдът трябва да закупи и телескопичен товарач, както и тороразхвърлящо ремарке. Цялата инвестиция по проекта възлиза на 300 000 лева.

До края на 2011 год. всяка животновъдна ферма трябва да изгради торохранилище, за да отговори на европейските изисквания. Как ще стане това обаче, все още не е ясно…