Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов ще участва в среща на министрите на земеделието на новоприетите държави-членки, плюс допълнително Австрия, Финландия, Португалия и Испания.

Срещата се организира от полското министерство на земеделието и развитието на селските райони на 3 февруари във Варшава. Основна тема на събитието ще бъде продължаване на диалога за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2010 г.
На 2 февруари е планирана официална вечеря за гостите организирана от министъра на земеделието и развитието на селските райони на Полша Марек Савицки.