Агроминистерството светкавично впрегна всички усилия и предприе законодателни инициативи по молба на природозащитниците по повод зачестилите случаи на жестокост над животни. Няма лошо в инициативата на министерството, но предвидените промени будят притеснение у фермерите, най-вече животновъди.
Ето какво предвиждат промените в Наказателния кодекс:

„Чл. 325б. (1) Който умишлено умъртви или причини тежко или трайно увреждане на животно се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 5 000 до 15 000 лева.
(2) Увреждането е тежко, когато е довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.
(3) Наказание лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лева, се налага когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. с особена жестокост или по особено жесток и/или мъчителен за животното начин, или на публично място;
2. повторно;
3. от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни;
4. в присъствието на малолетни и/или непълнолетни лица;
5. по начин или със средства, опасни за живота или здравето на други хора или животни.”

Въпросите, които задават от сутринта фермери на редакционните телефони на Фермер.БГ са: Това включва ли и нас животновъдите, за които животните са бизнес и професия?; Какво ще правим по Коледа? и т.н. и т.н.

На всички занимаващи се със земеделие им се искаше Министър Найденов със същата скорост и бързина да беше предприел законодателни инициативи по опазване на земеделската реколта, изготвяне на стратегията за спасяване на сектор Животновъдство и обща стратегия за развитие на земеделието в България, както и по още много наболели проблеми в сектора, които не търпят отлагане и по които ГЕРБ бяха поели ангажимент за решаване в предизборната си кампания, но досега НИЩО от гръмките обещания не е направено.