Дневен ред

Национален форум на зооинженерите в България

15.12 – 16.12.2011 г.

 

 

Iви ден:

 

 

10:00–11:00  – Регистрация на участниците

11:00–12:30 – Церемония по награждаване на „Зооинженер на България 2011” в категориите: „Зооинженер-селекционер”, „Зооинженер-предприемач”, „Зооинженер за цялостен принос в развъдната дейност”.

12:30–13:00 – Кафе пауза  

13:00–13:15 – Представяне на каталог „Породите селско стопански животни в Република България”

13:15–13:45 – „Ролята на ИАСРЖ за управление, организация и съхранение на генетичните ресурси в България” – доц. д-р В. Николов

13:45–14:10 – „Ролята на ИАСРЖ за създаване и развитие на модерно животновъдство в България – поглед в историята” – проф. дсн Михо Семков

14:10 – Представяне на дейността на развъдните организации:

14:10-14:20– Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България;

14:20–14:30- Асоциация на българските биволовъди;

14:30–14:40-Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България;

14:40–14:50- Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал”;

14:50–15:00- Асоциация за развъждане на Кафявата порода;

15:00–15:15 – Кафе пауза 

15:15 – Представяне на дейността на развъдните организации:

15:15–15:25- Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството;

15:25–15:35- Сдружение „Асоциация за развъждане на местни породи говеда”;

15:35–15:45- Асоциация на свиневъдите в България;

15:45–15:55- Асоциация на индустриалното свиневъдство в България;

15:55-16:05- Асоциация на развъдчиците на специализираните породи свине в България;

16:05–16:15– Сдружение „Асоциация за Развъждане на Местни-Автохтонни Породи в България”;

16:15–16:25- Асоциация „Източнобългарски кон”;

16:25–16:35- Асоциация на коневъдите в България;

16:35–16:45- Сдружение „Асоциация Български спортен кон”;

16:45–16:55– Национална развъдна птицевъдна асоциация;

16:55–17:05- Национална развъдна асоциация по пчеларство;

17:05–17:15- Международна организация „Каракачанско куче”;

17:15–17:25– Сдружение „Български киноложки клуб за Българско овчарско куче”.

 

От 17:25 до 19:30 – разглеждане на забелижителностите на гр. Велико Търново.

 

19:30 – Официална вечеря.

 

 

 

 

 

II-ри ден:

 

10:00 часа – Представяне на развъдните организации:

10:00-10:10 – Развъдна асоциация на местни породи овце;

10:10–10:20 – Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България;

10:20–10:30 – Сдружение „Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България”;

10:30–10:40 – Сдружение „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце”;

10:40–10:50 – Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца;

10:50–11:00 – Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце;

11:00–11:10 – Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България;

11:10–11:20 – Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България;

11:20–11:30 – Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България”;

11:30–11:40 – Национална асоциация за развъждане на Синтетична популация българска млечна;

11:40–11:50 – Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България”;

11:50–12:00 – Сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон”;

12:00–12:10 – Асоциация за развъждане на млечни породи овце;

12:10–12:20 – Сдружение „Асоциация за развъждане на млечни породи кози”;

12:20–12:30 – Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за автохтонни породи кози в България”.

 

12:3часа – Край на представянето.