По неофициална информация, средствата по Националните доплащания за глава животно ще започнат да се превеждат от 15 декември,а тези по СЕПП от 15 февруари 2011г.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Към 30.11.2010г бенефициентите по НДЖ не трябва да имат задължения към НАП, в противен случай ще бъдат задраскани от списъците с чакащи!!!!