Днес на заседание на Министерски съвет бе прието решение за изплащане на помощ De minimis.Очаква се на утрешното заседание на УС на ДФ“Земеделие“, да бъдат утвърдени условията и редът за изплащане на средствата на фермерите.