Изисквания за членство:

  • Животните, с които иска да членува в асоциацията да бъдат с родословие (да имат сертификати от фермер на асоциацията или ако са внос – от Испания).

  • Задължително да има мъжко животно от съответната порода (като на 50 бр. женски задължително изискване е да има минимум 1 коч).

  • Да е Земеделски Производител.

  • Да спазва развъдната програма на асоциацията.

  • Да осигурява необходимите условия за хранене и отглеждане на животните.

  • Да спазва указанията за водене на селекционна работа, дадени от асоциацията.

  • Да спазва стриктно индивидуалния случен план, с оглед осигуряване поддържането на породата и производството на разплодни елитни животни.

  • Да създава организация за изпълнение на всички мероприятия, свързани с развъдно-подобрителната работа.

  • Да заплаща целева вноска в размер на 0.25 лв на овца, коч, дзвизка и кочле.

  • Да уведомява както ветеринарния лекар, така и областния координатор на НАРСПБМ, при настъпила промяна в маркирането и движението на животните.

Забележка: Няма изисквания за броя животни, с които фермерът може да кандидатства за членство в асоциацията, но условието за субсидиране на животните е да има минимум 51 броя овце-майки.