Фермата на Илия Георгиев Димитров се намира в село Исперихово, област Пазарджик. В нея се отглеждат 430 овце от Израелската порода Аваси. Стадото е добило днешният си облик чрез поглъщателно кръстосване на чистопородни кочове Аваси с местни овце в продължение на 30 години. Илия Димитров е трето поколение животновъд и се занимава с овцете от както се помни. Във фермата работят той, съпругата му и един работник. Ежедневието му е работа и само работа. Член в „СНЦ НАРМОБ” е от 2014 година, като през тези 6 години взема участие на животновъдни изложения и Националният овцевъден събор за да представи животните си и постигнатите резултати в селекцията на стадото си. До сега не е участвал по програми за модернизация на стопанството си,  за в бъдеще има желание да с включи , но според възможностите си. Сутрин щом отвори очи и трудностите започват, но любовта към животните си и да ги види нахранени, и в добро телесно състояние го крепи в този древен и тежък занаят – овцевъдството. Оборудването на фермата  се състои от доилна зала  за 12 овце с централен млекопровод, завършващ с гюм. Реализацията на качествено мляко за смешни пари все още не може да го откаже от овцевъдството. След пет години си представя фермата по- високо механизирана, с изградена хранителна пътека или монтирана хранителна лента, изградена фуражна кухня  и внедрено изкуствено осеменяване. Вследствие на което ще може да отделя повече време на семейството.

Година 2019
Доен период , дни 157
Средна млечност ,L 209
Средно дневна млечност , ml 1.33
Плодовитост , бр 1.3