Мъжките разплодници от всички видове животни да се впишат в специални регистри до края на годината.Това решиха секциите, към Консултативния

съвет по животновъдство към ИАСРЖ ,на среща в Аграрния университет в гр.Пловдив. Поетапно,до средата на следващата година в такива регистри ще се впишат и всички животни с които се води селекционно-племенна дейност.