Днес Европейската комисия одобри схема за държавна помощ Национално изложение“Национален събор на овцевъдите в България“,публикувана под номер SA 34570 със  срок 31.12.2013г


http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34570 – публикуване на помощта

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/12-04-04/-384145416.aspx – информация за помощта в сайта на МЗХ

НАРСПБМ благодари на екипа от МЗХ допринесъл за реализирането на държавната помощ !