Информация за всички желаещи да участват,фирми и физически лица,може да получите на тел. 062 622 336, 0884 350766 или narspbm@abv.bg