Във връзка с провеждането на традиционната годишна церемония „Зооинженер на годината 2010“ на 22.12.2010г,организирана от ИАСРЖ със съорганизатори Развъдните асоциации,Съюза на зооинженерите в България,Аграрния Университет и Тракийския университет,нашата асоциация направи следната номинация:

 

 

С оглед възможността за номинации от страна на развъдните асоциации,както и от професионалната и морална гледна точка за подобни поощрения,бихме желали да номинираме нашият служител,селекционер

 

Димитър Райков Добрев

 

Той е роден 1964г в гр.Айтос,обл.Бургас,зооинженерното си образование завършва през 1990г в Московската Ветеринарна Академия „К.И.Скрябина”, специалност Зооинженер, защитил е с отлична оценка дипломна работа *Технология на производството на овче мляко в овцекомплекс”Дрянковец”*.

Същия е главен селекционер за  област Бургас от 2008г,а от 2010г извършва контрол на продуктивните качества на овцете от кочопроизводните ни стада в останалите области.Спечелил доверието и на фермерите от областта и на колегите си в НАРСПБМ и на ръководството на НАРСПБМ, е пример на подражание за всеотдайност и последователност в работния процес. В тези трудни условия за овцевъдството като цяло,а в частност за селекционната дейност,той се явява стожер на развъдната дейност в областта.  Добрев е търсен за практически и методически съвети от собствениците на над 15 000 бр овце от и извън област Бургас. В област Бургас за 2010г е извършил над 110 млечни контроли  на 12 400 бр овце, маркирал е над 3000 бр агнета,премаркирал е над 1 700  бр овце.

 

22.11.2010 г.                                                                                                                                                          УС на НАРСПБМ

гр. В.Търново