Kръгла маса на тема „Състояние и перспективи на овцевъдството”, се състоя на 7 май 2016 г. в с. Арбанаси, България като част от дейностите, заложени за изпълнение по промоционална програма, съфинансирана от Европейския съюз: „Европейско овче месо и сирене – опитайте качеството, вкусете разликата”, с домакин „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“.Участници в кръглата маса бяха представители на браншови организаци и на администрацията от: Австрия, Азербайджан, Обединеното кралство (Англия), България, Грузия, Италия, Киргизстан, Литва, Македония, Таджикистан, Унгария и Чешката република. На този форум беше представено състоянието и перспективите в развитието на овцевъдния отрасъл във всяка една от горепосочените държави. В дискусионната част изразиха мнение експерти, специалисти, учени и фермери.Участниците във форума се обединиха около следните заключения:• Необходимост от създаване на онлайн платформа, насочена изцяло към сектор овцевъдство, с възможност за споделяне на опит и данни от всички европейски страни, достъпна и с възможност за принос както от страна наслужители на ЕК и националните администрации, така и от представители на асоциации на животновъди;• Използване на иновативни подходи за по-сериозни и целенасочени усилия за промотиране и откриване на европейско овче месо и сирене, които да доведат до осезаемо и положително въздействие върху европейските земеделски пазари чрез повишаване интереса на потребителите в ЕС и повишаване консумацията на овчи продукти, особено сред нашето по-младо поколение.• Адекватно и навременно подпомагане на европейските фермери, за да продължат да произвеждат конкурентоспособна продукция и да разширяват своите пазари в и извън ЕС;• Провеждане на фестивали посветени на овцевъдството – традициите и фоклора, които то носи. Това е начина посланието ни да достигне до възможно най-много хора;• Обединение в европейска овцевъдна мрежа, която да ни помогне да изградим единна маркетингова стратегия на европейсите фермери.