Дирекция  „Държавни помощи“ към МЗХ  предлага следния начин на разпределение на средствата:

КРАВИ
от 10 до 20 крави – 1500 лв.
от 21 до 30 крави – 2550 лв.
от 31 до 40 крави – 3550 лв.
от 41 до 50 крави – 4550 лв.
от 51 до 100 крави – 7550 лв.
над 101 крави – 10100 лв.

ОВЦЕ

от 50 до 100 овце – 1050 лв.
от 101 до 200 овце – 2107 лв.
от 201 до 300 овце – 3500 лв.
от 301 до 400 овце – 4907 лв.
над 401 овце – 5614 лв.

БИВОЛИ
от 5 до 20 биволи – 1650 лв
от 21 до 30 биволи – 2805 лв
от 31 до 40 биволи – 3905 лв
от 41 до 50 биволи – 5005 лв
от 51 до 100 биволи – 8305 лв
над 101 биволи – 11 110 лв.

 

Съгласно посочените суми ферма с 402 овце ще получи толкова колкото такава с 4002 !!!!