Развъдните асоциации в животновъдството се обединиха в защита на ИАСРЖ. Курса който държавната агенция е поела в селекцията е необходим и правилен. За първи път от години насам,развъдните асоциации и агенцията мислят еднакво.Болшинството от РА се разграничиха от позицията,която няколко асоциации изложиха преди седмица на пресконференция в БТА.