Ниска усвояемост на средствата и почти нулева обработка на заявленията по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 2007- 2013 г., е установила проверката на Сметната палата.

Това съобщи на пресконференция днес изпълнителният директор на фонда Калина Илиева.

Програмата буквално е била блокирана, тъй като заявленията на бенефициентите не са били разглеждани в определените срокове.

Илиева обясни, че на практика процентът на усвояване на средства по най-голямата действаща програма у нас е бил 8,7 за одитирания период.

Злоупотреби при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) е другото установено от Сметната палата нарушение. В периода на проверката от 1 януари 2008 г. до 30 юни 2009 г. процедурите на ЗОП са провеждани без конкретни изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

За този период са натрупани над 11 000 необработени проекти на бенефициенти. Към днешна дата те са 2970, съобщи Илиева. Тя обясни, че средно от януари 2008 до юни 2009 г. са били необходими средно 237 календарни дни за разглеждането на едно заявление.

Някои проекти са обработвани по-бързо за сметка на други, които с месеци са залежавали, някои от тях дори година.

Проверката е установила, че междувременно на служители от ДФ „Земеделие“ са раздавани нереално големи премии без да има правно основание за това.

Само през декември 2008 година например е допуснато изплащане на над 2 млн. лв. допълнителни възнаграждения във фонда без заповед на изпълнителния директор.

 

По думите на Илиева, най-големи възнаграждения са си раздавали служителите от отдел „Рибарство и аквакултури“ (при едва шест постъпилите заявки за плащане по проекти). На човек там се е падала работа за половин проект обработка, за което служителите са получили общо 20 000 лв. възнагражденията са за период от една година.

Бившето ръководство на фонда е изхарчило и 300 000 лв. за Стратегия за развитие на човешките ресурси, при положение че в ДФЗ има отдел по човешки ресурси. Сключвани са договори за хотелиерско настаняване за провеждане на семинари и обучения само на базата на докладни без процедура по ЗОП.