Днес в министерството на земеделието и храните се проведе среща между представителите на развъдни асоциации в говедовъдството и овцевъдството с представители на МЗХ,на която те изразиха подкрепата си към ИАСРЖ и настояха публикуване на извършваните през годините проверки на държавната агенция относно дейността и.Разискваха се и въпроси свързани с провеждането на Националното животновъдно изложение Сливен 2010,което ще се проведе на 28 и 29 май.