Днес в гр.Плевен се проведе среща между ръководството на ИАСРЖ с фермери и представители на Развъдни организации.Изп.директор на ИАСРЖ доц.Васил Николов представи на присъстващите позицията на агенцията относно селекцията в животновъдството-досега,засега и занапред.