ГРАФИК

за провеждане на традиционните срещи на Изпълнителния  директор на ИАСРЖ с фермери и Развъдни организации

на територията на страната  

  

         25.10.2010г.  9.00ч.- Плевен

12.00ч.- Ловеч

15.00ч.- Севлиево

 

26.10.2010г.  9.00ч.- Велико Търново

12.00ч.- Омуртаг

15.00ч.- Шумен

 

27.10.2010г.  9.00ч.- Русе

12.00ч.- Разград

15.00ч.- Силистра

 

28.10.2010г.  9.00ч.- Добрич

12.00ч.- Аксаково

 

02.11.2010г.  9.00ч.- Видин

12.00ч.- Монтана

15.00ч.- Враца

 

03.11.2010г.  9.00ч.- Стара Загора

12.00ч.- Хасково

 

04.11.2010г.  9.00ч.- Бургас

12.00ч.- Ямбол

15.00ч.- Сливен

 

05.11.2010г.  9.00ч.- Разлог

12.00 – Благоевград

 

09.11.2010г.  9.00ч.- София

12.00ч.- Перник

15.00ч.- Кюстендил

 

 

11.11.2010г.  9.00ч.- Смолян

12.00ч.- Пловдив

15.00ч.- Пазарджик

 

18.11.2010 13.00 – Кърджали