До края на м.март се очаква да се проведе дългоочакваната работна среща с участието на зам.министър Цветан Димитров,представители на ИАСРЖ и представители на развъдните организации.Целта на срещата е възможността за допълнително доплащане към плащанията на глава за племенни животни/б.р. старата субсидия за генофонд и контр.част/

Среща