Утре – 2 февруари 2010 г., от 11.00 часа ръководоството на Държавен фонд „Земеделие” ще даде пресконференция, на която ще ви запознае с резултатите от одита на Сметната палата. Припомняме, че проверката за финансовото управление на фонда при старото ръководство, която беше инициирана от Изпълнителния директор на институцията Калина Илиева

обхваща периода от 1 януари 2008 г. до 30 юни 2009 г. На пресконференцията ще бъдат представени и резултатите от първия одит на Европейската комисия по отношение на прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. до юли 2009 г.

Заповядайте в сградата на Фонд „Земеделие” на бул. „Цар Борис ІІІ” – 136