През 2010 г. животновъдите ще получат 145 млн. лв.

Това стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с представители от всички асоциации в сектор животновъдство, информира пресцентърът на аграрното министерство.

 

За сравнение през миналата година са получили около 90 млн. лв. По схемата за национални доплащания към директните плащания са предложени пред Европейската комисия 84.887 млн. лв. В тази сума са предложени и нови схеми за: отглеждане на месодайни говеда и за клане и износ на угоени говеда за трети страни.

Отделно от това, са изпратени за одобрение в ЕК и схеми за подпомагане на животновъдния сектор с общ финансов ресурс от 45.6 млн. лв. (в това число за подпомагане на млечния сектор и животновъдите в необлагодетелстваните райони). Предвидени са и близо 15 млн. за държавни помощи.

Искаме да сте максимално информирани и обсъждайки проблемите в сектора, чрез вас, да бъдат разяснени на всички възможности за финансиране на отрасъла през 2010 г., каза министър Найденов.

На срещата присъства и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева.

Във връзка с предстоящото стартиране на кампанията за единно плащане на площ от 1 март, тя информира, че се подготвя да започне по-рано широка разяснителна кампания, която да е в помощ на земеделските стопани при подаването на заявленията.

С оглед подобряване на досегашния модел на работа, предстои да бъде направен график, по който да се подават заявленията, а на всеки ще бъде изпратен информационен материал за начина на попълване.

От своя страна на животновъдите бяха обединени в исканията си и изказаха желанието си за бъдещ конструктивен диалог и подкрепа при разясняването на предстоящата кампания по места. Сред останалите дискутирани теми бяха промяната на нормативната база във връзка с решаването на проблемите със стопанските дворове, отдаването на ливади и пасища, както и финансирането по мерки 112 и 121 на Програмата за развитие на селските райони.

До десет работни дни ще бъдат обработени данните в Националната ветеринарно-медицинска служба и в началото на март ще започне изплащането на 10 млн. лв. по мярка „Агроекология” по Програмата за развитие на селските райони, каза Калина Илиева.