28 са развъдните асоциации които кандидатстваха пред ДФ“Земеделие“ по схемата за държавна помощ за водене на родословна книга и контрол на продуктивните качества за 2010, с общ размер на договорираните средства в размер на 3,1 млн лева от одобрения в бюджета размер от 6,8 млн.лв.