Около 70 процента от всички директни плащания и 30 процента от националните доплащания както за площ, така и за животни, са преведени вече на земеделските производители, каза министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов по време на парламентарния контрол.

Останалата част ще бъде изплатени до края на февруари.

От общ брой на подадените заявления 95 333 плащания са определени за 80 059 земеделски стопани, за които не са установени нередности след извършване на проверки.

До момента е наредено плащане на 460 милиона лева.

Към 14 декември по схемата за единно плащане на площ са преведени 396 378 000 лева, по националните доплащания за площ – 26 милиона лева, по схемата за отглеждане на говеда, необвързани с производството – 43 981 000 лева, по схемата за отглеждане на овце и кози-майки, необвързани с производството – 9 659 000 лева, по схемата за обвързани с производство – 3 957 000 лева, по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка – 276 000 лева,- а за енергийни култури – 248 000 лева.