НАРСПБМ ще представи свои животни на най-голямото международно селскостопанско изложение в Гърция,което ще се проведе от 03.02,2011г  до 06.02.2011г. На 05.02,събота, над 100 фермера,членове на асоциацията ще посетят изложението и ще станат свидетели на интереса от гръцките фермери към животните развъждани в асоциацията.